ΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (hours) ΤΙΜΗ
AutoCAD Lessons
AutoCAD Lessons Level 1 44 330
AutoCAD Lessons Level 2 40 300
AutoCAD Lessons Level 3 40 300
AutoCAD Lessons Level 1-2-3 124 850
AutoCad Architecture Lessons
AutoCad architecture Level 1 40 320
AutoCad architecture Level 2 44 350
AutoCad architecture Level 3 44 350
AutoCad architecture Level 1-2-3 124 920
Το κόστος για μία ώρα Online μαθήματος μέσω του Skype είναι 10 €

* Μπορείτε να κάνετε όσες ώρες μαθήματος θέλετε με κόστος 10 € ανά ώρα.

Try one free AutoCAD lesson
without any charge.
Click here to fill contact form.

Απαιτούμενα

Για online AutoCAD lessons με χρήση του Skype χρειάζεστε τα ακόλουθα:
  • AutoCAD εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας
  • Εγκατάσταση και σύνδεση (γίνεται δωρεάν) με το Skype
  • Σύνδεση Internet (ADSL)
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ Contact Us